امروزه ديگر نيازی به بيان اهميت و جايگاه اينترنت و وب در ميان مردمان مختلف نيست و صرف يک يا دو ساعت وقت يعنی حدود بيست درصد زمان مفيد شبانه روز به گشت زنی در آن برای کسی غير معمول نمی نمايد. صد البته کارآمدی استفاده از رسانه ای چنين گسترده و پرنفوذ بر هر فکر توانائی نمايان است. همين بس که هيچ تبليغی به اين پربينندگی در اقصی نقاط جهان در هر ساعت شبانه روز در دسترس نبوده و نيز تغيير و به روز رسانی هيچ کارت و عکس و کاتالوگی به اين آسانی نخواهد بود. و از همه مهمتر هزينه بسيار اندک سرمايه گذاری و نيز عدم وابستگی اين هزينه به تعداد مخاطبين، اينترنت و وب را به بی رقيبترين رسانه قرن حاضر تبديل نموده استدر همين راستا گروه طراحی وبگستر منجی پس از حضوری موفق در زمينه خدمات اينترنت و طراحی وب سایت، افتخار دارد فعالانه تر در زمينه طراحی و پياده سازی وب سايت های فارسی و چند زبانه تلاش نمايد. طراحی سایت و پیاده سازی یک پایگاه وب، نه تنها کاری هنری بلکه در عین حال بسیار فنی و نیازمند رعایت استانداردهای مربوط به وب می باشد. پیش بینی می گردد تا ده سال آینده تقریبا کلیه افراد با سواد و شرکتهای معتبر و سازمانها و ارگانها دارای وب سایت اختصاصی خواهند بود. با توجه به اینکه ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرفته از لحاظ تکنولوژی و فرهنگ جامعه الکترونیکی در جایگاه مستحق خود نمی باشد، لذا گروه طراحی وب گستر منجی با هدف ترویج آسان و ارزان اعمال به پیاده سازی و طراحی وب سایت های ارزان با رعایت استانداردهای بین المللی، کرده است


بازگشت به صفحه ی قبل